manhom: 440 Lương cơ bản năm 2021 có gì thay đổi không?

Lương cơ bản năm 2021 có gì thay đổi không?

52

Tiền lương luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, không chỉ từ người lao động mà còn với người sử dụng lao động. Do đó, mà liên quan đến vấn đề tiền lương thì đã có nhiều cuộc thảo luận được thực hiện. Và gần như là hàng năm thì tiền lương đều có sự thay đổi. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể xem lương cơ bản năm 2021 có gì thay đổi hay không?

    1. Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản là khoản tiền lương doanh nghiệp chi trả cho người lao động mà không bao gồm bất kỳ khoản phụ cấp, tiền thưởng hay khoản bổ sung, phúc lợi nào. Và lương cơ bản cũng là loại tiền lương mà được thống nhất giữa người sử dụng lao động và người lao động sau khi hai bên tiến hành thỏa thuận, căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của công việc. Do đó có thể nói là lương cơ bản chủ yếu phụ thuộc vào sự  thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Ngoài ra, do lương cơ bản không bao gồm các khoản phụ cấp, tiền thưởng, phúc lợi hay bất kỳ khoản thu nhập bổ sung nào khác, vì vậy mà thực tế thì lương cơ bản chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ lương thực nhận của người lao động.

    1. Lương cơ bản năm 2021 có gì thay đổi không?

Như vậy từ khái niệm trên thì có thể thấy được là lương cơ bản phụ thuộc chính vào sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo lương cơ bản được xác định một cách đúng đắn và đảm bảo được quyền lợi cho người lao động thì Chính phủ đã ban hành các quy định liên quan đến lương cơ bản. Cụ thể như sau:

  • Với những người lao động là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Nhà nước thì lương cơ bản được xác định theo công thức sau:

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Như vậy với nhóm đối tượng này thì sự thay đổi của lương cơ bản sẽ đến từ sự thay đổi của mức lương cơ sở và hệ số lương. Tuy nhiên thì hệ số lương là cố định, do đó sự thay đổi của lương cơ bản sẽ là do sự thay đổi của mức lương cơ sở. Mà mức lương cơ sở thì thông thường sẽ được tăng dần hàng năm. Như vậy thì nếu theo lộ trình như bình thường thì mức lương cơ sở sẽ tăng và kết quả là lương cơ bản cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, thực tế thì do những ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid 19 mà đất nước đang trong tình trạng khó khăn, do đó mà Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 128/2020/QH14 nhằm thông báo về việc chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và vẫn giữ nguyên mức lương cơ sở như trong năm 2020 là 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy cũng có nghĩa là lương cơ bản năm 2021 của nhóm cán bộ, công chức, viên chức vẫn không có gì thay đổi so với năm 2020.

  • Với những người lao động làm việc trong doanh nghiệp thì quy định liên quan đến lương cơ bản là không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, trong thực tế, để tối đa hóa được lợi ích của mình thì các doanh nghiệp thường để lương cơ bản đúng bằng với mức lương tối thiểu vùng. Mà mức lương tối thiểu vùng cũng được điều chỉnh tăng định kỳ hàng năm, do đó mà lương cơ bản của nhóm người lao động này cũng thường là tăng theo năm. Tuy nhiên, cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid 19 mà mức lương tối thiểu vùng cũng được đề xuất là giữ nguyên theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Như vậy có nghĩa là cũng như nhóm công chức, viên chức thì lương cơ bản của nhóm người lao động làm việc trong doanh nghiệp là không thay đổi so với năm 2020.

Thông tin liên quan: Có thể tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 nhưng vẫn ở mức thấp

Xem thêm: Chi tiết cách hạch toán tiền thưởng Tết cuối năm