manhom: 211 Kiến thức: Các mô hình nhượng quyền thương mại

Kiến thức: Các mô hình nhượng quyền thương mại

543

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng được mở rộng và phát triển thì nhiều hình thức kinh doanh mới ra đời, điển hình là các mô hình kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại. Cùng bài viết đi tìm hiểu về mô hình kinh doanh này.

1. Khái niệm về nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại có thể hiểu là hoạt động thương mại giữa hai bên, trong đó bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền tự do tiến hành việc mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ theo các điều kiện đã được thỏa thuận trước trong một thời hạn nhất định, để nhận được một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm từ doanh thu hoặc lợi nhuận của bên nhận nhượng quyền.

Theo hình thức kinh doanh này thì bên nhượng quyền có nghĩa vụ đảm bảo cung cấp đúng, đủ các thông tin cũng như hỗ trợ bên nhận nhượng quyền trong việc gia nhập hệ thống kinh doanh, đồng thời bên nhận nhượng quyền cũng có trách nhiệm thực hiện theo đúng các khuôn mẫu, tiêu chuẩn chung của hệ thống về: cách trang trí đến nội dung, chất lượng hàng hóa và dịch vụ cũng như giá cả được chuyển giao.

Bên nhượng quyền có quyền kiểm tra việc thực hiện kinh doanh của bên nhận nhượng quyền, hơn nữa nếu bên nhận nhượng quyền không đạt yêu cầu thì các quyền trong nhượng quyền kinh doanh có thể không được gia hạn hoặc bị hủy bỏ.

Như vậy,hình thức kinh doanh nhượng quyền thương mại này sẽ giúp đảm bảo được sự đồng bộ tối đa về hình thức và nội dung của hàng hóa được bán tại các đơn vị khác nhau trong cùng một hệ thống, hơn nữa còn giúp nâng cao sự nhận biết của người tiêu dùng về hệ thống.

2. Các mô hình nhượng quyền thương mại

Mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại ngày càng phổ biến và thường có 4 hình thức như sau:

  • Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện

Mô hình nhượng quyền này có cấu trúc tổ chức chặt chẽ và hoàn chỉnh nhất, thể hiện được mức độ hợp tác và cam kết cao nhất giữa các bên. Vì vậy mà thời hạn hợp đồng của hình thức nhượng quyền này cũng là dài nhất, thường từ 5 năm đến 20 hoặc 30 năm, điển hình như các cửa hàng thuộc chuỗi thức ăn nhanh KFC, McDonald’s hay các cửa hàng thuộc thương hiệu Starbucks.

  • Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện

Theo mô hình này thì bên nhượng quyền chỉ chuyển giao một số yếu tố nhất định cho bên nhận nhượng quyền, cụ thể như:

- Nhượng quyền phân phối sản phẩm/dịch vụ, điển hình là chuỗi cà phê Trung Nguyên hay thời trang An Phước;
- Nhượng quyền công thức sản xuất sản phẩm và tiếp thị, điển hình là các thương hiệu nước giải khát như coca cola;
- Cấp giấy phép sử dụng thương hiệu, ví dụ như Crysler hay Pepsi …
- Nhượng quyền “lỏng lẻo” theo hình thức các nhóm dùng chung tên hiệu, mô hình này thường gặp ở các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về tư vấn kinh doanh hay tư vấn pháp lý như KPMG, Ernst & Young, Grant Thornton...

Nhìn chung, đối với mô hình nhượng quyền thương mại này thì bên nhượng quyền không có sự kiểm soát chặt chẽ bên nhận nhượng quyền trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm dịch vụ liên quan đến nhượng quyền. Khi đó, bên nhượng quyền áp dụng mô hình này với mục đích chính là mở rộng nhanh chóng hệ thống phân phối và gia tăng thị phần.

Và trong 4 loại trên thì nhượng quyền thương hiệu trở thành hình thức nhượng quyền phổ biến nhất do mang lại lợi nhuận lớn cho bên nhượng quyền với tư cách là chủ sở hữu thương hiệu. Trong khi, bên nhận nhượng quyền lại có lợi thế về giá trị tài sản thương hiệu, giúp tiết kiệm được chi phí quảng cáo cũng như có sẵn một lượng khách hàng nhất định.

>> Xem thêm: Tăng hiệu quả bán hàng nhờ phần mềm quản lý bán lẻ 

  • Nhượng quyền có tham gia quản lý

Hình thức nhượng quyền thương mại này lại phổ biến khi kinh doanh các chuỗi khách sạn. Bởi với một tổ chức quy mô lớn như vậy thì rất cần sự hỗ trợ về quản lý và điều hành kinh doanh, ví dụ điển hình trong việc áp dụng hình thức này là chuỗi khách sạn Holiday Inc, Marriott.

  • Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn

Theo hình thức này, bên nhượng quyền sẽ tham gia đầu tư góp vốn với một tỷ lệ nhỏ dưới dạng liên doanh, nhằm mục đích được trực tiếp tham gia kiểm soát hệ thống, điển hình là trường hợp của Five Star Chicken (Mỹ) ở Việt Nam. Với hình thức này thì bên nhượng quyền có thể tham gia Hội đồng quản trị công ty mặc dù vốn đóng góp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Tùy theo năng lực quản lý, sức mạnh thương hiệu, đặc trưng ngành hàng, mức độ cạnh tranh thị trường, bên nhượng quyền sẽ cân nhắc thêm các yếu tố ưu tiên sau khi lựa chọn mô hình nhượng quyền phù hợp.

Có thể nói, nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh mới nhưng đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và trở nên phổ biến trên thế giới. Hi vọng với những kiến thức về các loại hình nhượng quyền thương mại mà bài viết cung cấp sẽ hữu ích với các bạn đọc, đặc biệt là những người có dự định kinh doanh theo hình thức này.

>> Xem thêm: Tìm hiểu các hình thức kinh doanh phổ biến nhất