manhom: 1 Kế toán tổng hợp thực tế cho người Mới bắt đầu

Kế toán tổng hợp thực tế cho người Mới bắt đầu

1013

Đây là khóa học thực hành Kế toán thuế tổng hợp thực tế dành cho mọi đối tượng. Trình độ từ tốt nghiệp PTTH trở lên có mong muốn trở thành người Kế toán giỏi. (Bạn là người chưa từng học kế toán hoặc bạn là người đã học rồi nhưng lâu không làm kế toán giờ kiến thức đã gần như quên hết. Hãy tham gia khóa học kế toán thực tế tổng hợp này).
Chương trình huấn luyện kế toán này được thiết kế để phù hợp với mọi đối tượng - ở những trình độ khác nhau. Kiến thức trong chương trình được tổng hợp cô đọng nhất, nhưng vẫn đảm bảo những nội dung chính, quan trọng trong kế toán. Và không thể thiếu đó là những kinh nghiệm thực tế kế toán được xen kẽ trong từng bài giảng...