manhom: 397 Chi tiết về các quy định trong thông tư đấu thầu qua mạng

Chi tiết về các quy định trong thông tư đấu thầu qua mạng

81

Hướng đến kỷ nguyên số 4.0 cũng như để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động kinh tế nên Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, Ban, Ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình xử lý các thủ tục hành chính. Và, điển hình là hoạt động đấu thầu cũng đã được tổ chức thực hiện qua mạng.

Cùng bài viết đi tìm hiểu về quy định của các thông tư đấu thầu qua mạng.

  1. Hoạt động đấu thầu là gì?

Đấu thầu là một quá trình mà chủ đầu tư hoặc bên mời thầu tổ chức thực hiện nhằm mục đích lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của mình trong phạm vi giá cả hợp lý và đảm bảo có được mức lợi nhuận cao nhất có thể theo quy định của luật pháp.

Đấu thầu qua mạng nghĩa là hoạt động đấu thầu được tổ chức thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  1. Các thông tư liên quan đến hoạt động đấu thầu qua mạng

Khi có phát sinh nhu cầu thuê ngoài một đơn vị khác để thực hiện hoạt động xây dựng thì các tổ chức, doanh nghiệp thường lựa chọn tổ chức hoạt động đấu thầu để tìm kiếm được ra đơn vị phù hợp nhất trong tất cả các bên dự thầu và có khả năng đáp ứng các điều kiện trong quá trình xây dựng mà tổ chức mời thầu đưa ra.

Và, để xác định được nhà thầu phù hợp thì bên mời thầu phải thực hiện rất nhiều khâu công việc trong quá trình đấu thầu, từ bước mời thầu, dự thầu, mở thầu, cho đến đánh giá các hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả đấu thầu.

Sau đó, để hoàn tất các khâu công việc để đi đến bước cuối cùng và chốt thực hiện ký kết hợp đồng thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của nhiều bên. Nhận thấy những bất cập trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các thông tư để hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện tổ chức hoạt động đấu thầu qua mạng.

Cụ thể, liên quan đến hoạt động sẽ có các thông tư đấu thầu qua mạng hiện hành là:

  • Luật đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (lựa chọn nhà thầu qua mạng) áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.
  • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ban hành ngày 16/12/2019 có nội dung quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.
  • Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT được ban hành ngày 30/06/2020 nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết trong lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Các thông tư trên đã trình bày một cách chi tiết về các nội dung mà bên tham gia đấu thầu cần chuẩn bị và thực hiện để hoạt động đấu thầu qua mạng được diễn ra hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

>> Quản trị doanh nghiệp hiệu quả với phần mềm ERP BRAVO

>> Xem thêm: Điều kiện lên sàn chứng khoán của công ty cổ phần