manhom: 418 Chi tiết công việc của kế toán xuất nhập khẩu

Chi tiết công việc của kế toán xuất nhập khẩu

38

Xuất nhập khẩu về bản chất cũng chính là hoạt động mua bán hàng hóa, chỉ khác là phạm vi được mở rộng ra ngoài biên giới quốc gia. Chính vì quy mô kinh doanh rộng như vậy nên công việc của kế toán xuất nhập khẩu sẽ có một số khác biệt so với kế toán mua bán hàng thông thường. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể hơn về công việc của kế toán xuất nhập khẩu.

 1. Kế toán xuất nhập khẩu là gì?

Kế toán xuất nhập khẩu là phần hành kế toán chịu trách nhiệm ghi nhận và xử lý toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến các nghiệp vụ mua bán hàng hóa của doanh nghiệp mà có phạm vi ngoài biên giới quốc gia.

 1. Công việc của kế toán xuất nhập khẩu

Từ định nghĩa trên có thể nhận thấy rõ là công việc của kế toán xuất nhập khẩu không chỉ giới hạn ở việc ghi nhận và hạch toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp vào sổ sách kế toán, mà còn phải xử lý mọi vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Như vậy, có thể thấy là nội dung công việc kế toán xuất nhập khẩu sẽ là nhiều hơn so với công việc của kế toán mua bán hàng thông thường. Cụ thể, công việc của kế toán xuất nhập khẩu chi tiết như sau:

 • Làm việc với Hải quan để kiểm tra và thống kê hàng hóa, đồng thời xử lý các hồ sơ, thủ tục cần thiết để hàng hóa được xuất – nhập khẩu thuận lợi. Các hồ sơ nói trên gồm: tờ khai hải quan, giấy phép chứng nhận nguồn gốc hàng hóa, giấy tờ xác nhận về hoạt động xuất – nhập khẩu hàng hóa, …
 • Kiểm tra lại các chứng từ xuất nhập khẩu để đảm bảo tính chính xác của giấy tờ, hoặc giúp kịp thời phát hiện và sửa chữa các sai sót nếu có.
 • Làm chứng từ thông quan cho hàng hóa.
 • Làm việc với ngân hàng để xử lý thủ tục mở L/C, hay thanh toán T/T cho hàng hóa xuất nhập khẩu khi phát sinh.
 • Thường xuyên cập nhật tỷ giá ngoại tệ trong ngày. Bởi hoạt động xuất nhập khẩu chính là hoạt động mua bán với các cá nhân, tổ chức thuộc các quốc gia khác, nên sẽ phát sinh tỷ giá ngoại tệ.
 • Tiến hành xử lý các trường hợp phát sinh sự cố về giấy tờ của hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Xử lý các chứng từ, thủ tục để nhờ ngân hàng thu tiền hộ trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa.
 • Xác định và thực hiện nộp tiền thuế xuất nhập khẩu đúng hạn vào ngân sách nhà nước.
 • Theo dõi thường xuyên về tình hình xuất nhập khẩu của hàng hóa, để nắm bắt và xử lý kịp thời khi có sự cố phát sinh.
 • Cuối kỳ, thực hiện đánh giá lại số dư ngoại tệ và tiến hành xử lý, hạch toán kịp thời về chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh. 

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

>>> Quy định về hóa đơn bán hàng mới nhất kế toán cần biết