manhom: 409 Chi tiết cách hạch toán tiền thưởng Tết cuối năm

Chi tiết cách hạch toán tiền thưởng Tết cuối năm

58

Ngoài tiền lương là chi phí bắt buộc không thể thiếu thì hầu hết các doanh nghiệp còn có thêm một khoản chi phí nữa là tiền thưởng tết. Bởi đó là hai khoản chi sẽ giúp thúc đẩy năng suất và hiệu quả làm việc của người lao động, gián tiếp quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách hạch toán khoản tiền thưởng tết.

  1. Tiền thưởng tết là gì?

Tiền thưởng tết là một khoản tiền thưởng mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, định kỳ thường là vào cuối mỗi năm âm lịch. Và khoản thưởng tết này sẽ được người sử dụng lao động chi trả dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Và chính vì bản chất của tiền thưởng tết là một khoản tiền thưởng, do đó mà đây không phải là một khoản chi trả bắt buộc người sử dụng lao động phải thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế thì tiền thưởng tết là một khoản mà người lao động thường nhận được từ người sử dụng lao động. Điều này là do xuất phát từ ý nghĩa của tiền thưởng tết, là một khoản góp phần khuyến khích tinh thần làm việc của người lao động cũng như thể hiện được sự ghi nhận của doanh nghiệp đối với sự cống hiến của người lao động trong suốt một năm làm việc.

Xem thêm: 10 nội dung phải có trong HĐLĐ kể từ ngày 01/01/2021

  1. Cách hạch toán tiền thưởng Tết

Chính vì là một khoản chi phát sinh khá đều đặn vào cuối mỗi năm âm lịch, do đó mà kế toán cần phải nắm rõ về cách hạch toán tiền thưởng tết để đảm bảo ghi nhận đúng đắn về việc chi trả khoản này của doanh nghiệp.

Xuất phát từ ý nghĩa nói trên của tiền thưởng tết nên nếu có phát sinh việc chi trả tiền thưởng tết, thì tiền thưởng tết lúc đó sẽ được coi là một khoản mà doanh nghiệp chi trả để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Do đó, tiền thưởng tết phải trả người lao động sẽ được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, cụ thể hạch toán như sau:

Nợ TK 627, 641, 642, …

Có TK 334 hoặc 338

Ngoài ra theo Thông tư 111/2013/TT-BTC mà Bộ tài chính ban hành, quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thì xác định được là tiền thưởng tết là một khoản thu nhập của người lao động phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó, nếu doanh nghiệp thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân thay người lao động thì trước khi chi trả phải thực hiện tính toán và khấu trừ tiền thuế TNCN tính trên tiền thưởng mà người lao động nhận được. Tiền thuế TNCN tính trên tiền thưởng tết sẽ được doanh nghiệp hạch toán như sau:

Nợ TK 334

Có TK 335

Sau khi đã tính toán và loại trừ khoản thuế TNCN đi kèm thì doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền thưởng cho người lao động, hạch toán như sau:

Nợ TK 334, 338

Có TK 111, 112

Khi doanh nghiệp thực hiện nộp khoản tiền thuế TNCN nói trên thì hạch toán như sau:

Nợ TK 335

Có TK 111, 112

Như vậy có thể thấy, liên quan đền tiền thưởng tết thì doanh nghiệp không chỉ phải hạch toán tiền thưởng tết mà còn phải đi hạch toán các khoản liên quan đến thưởng tết. Có như vậy mới đảm bảo ghi nhận chính xác về tiền thưởng tết mà người lao động thực tế nhận được.

Có thể bạn quan tâm: Phân hệ quản lý nhân sự tiền lương của BRAVO

>> Những lưu ý khi hạch toán lương tháng 13 kế toán cần biết