manhom: 449 Các vấn đề liên quan đến chi phí không được trừ

Các vấn đề liên quan đến chi phí không được trừ

118

Chi phí là một trong những yếu tố không thể thiếu trong quá trình hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải chi phí nào cũng là được trừ và có ý nghĩa trong việc giúp làm giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Vì vậy hãy cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể hơn về các vấn đề liên quan đến những chi phí mà không được trừ.

  1.  

Chi phí không được trừ là gì?

Chi phí không được trừ là những khoản chi mà thực tế doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, tuy nhiên những khoản chi đó lại không được tính vào chi phí khi doanh nghiệp đi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, những chi phí không được trừ là những khoản chi mà không được tính là chi phí theo quy định của luật thuế, làm tăng thu nhập tính thuế so với số thu nhập thực tế  mà doanh nghiệp nhận được.

Các vấn đề liên quan đến chi phí không được trừ:

Từ định nghĩa trên thì có thể nhận thấy rõ một vấn đề là, thực tế thì chi phí không được trừ vẫn là các khoản mà doanh nghiệp đã thực sự phải bỏ ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nên vẫn được ghi nhận là chi phí theo các quy định, nguyên tắc kế toán.

Chỉ là theo các quy định của luật thuế, theo công thức xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà luật thuế đưa ra thì có một số khoản chi lại không được tính là chi phí khi xác định thu nhập tính thuế của doanh nghiệp. Và những khoản chi đó được gọi là chi phí không được trừ. Điều đó cũng có nghĩa là cùng một khoản chi nhưng theo luật kế toán thì được ghi nhận và phản ánh là chi phí trong kỳ của doanh nghiệp, còn theo luật thuế lại là chi phí không được trừ. Hay nói cách khác là, chi phí không được trừ về bản chất cũng là những khoản chi đã thực tế phát sinh, việc được ghi nhận như thế nào là phụ thuộc vào từng luật cụ thể.

Và do chi phí không được trừ thực tế vẫn là các khoản chi đã thực sự phát sinh của doanh nghiệp, do đó mà kế toán vẫn phải thực hiện hạch toán các khoản chi phí không được trừ đó vào sổ sách kế toán bình thường như các khoản chi khác. Chỉ khác biệt là không được tính là chi phí hợp lý khi đi xác định thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Như vậy thì có thể thấy là, chi phí không được trừ chỉ thể hiện sự khác biệt khi doanh nghiệp đi thực hiện việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tức là việc xác định là chi phí không được trừ và thực hiện loại bỏ chi phí đó ra khỏi chi phí hợp lý được thực hiện khi doanh nghiệp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, và thường là vào cuối kỳ kế toán. Do đó, để đảm bảo việc tính toán và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện một cách chính xác và khoa học thì ngay từ trong kỳ kế toán, khi đi ghi nhận các chi phí thì kê toán nên cần phân biệt được đâu là chi phí hợp lý, đâu là chi phí không được trừ, và chỉ thực hiện hạch toán các chi phí hợp lý vào sổ sách kế toán thuế, còn các chi phí không được trừ thì nên ghi nhận và theo dõi riêng. Tức là để công tác kế toán được hiệu quả hơn thì các chi phí được trừ nên được quản lý riêng.

Cách quản lý hạch toán các chi phí như vậy sẽ giúp cho việc xác định chi phí hợp lý và tính thuế thu nhập doanh nghiệp vào cuối năm được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

>> Tham khảo: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay
>> Xem thêm: Cách phân biệt giá vốn và giá thành dễ hiểu