manhom: 453 Các công việc liên quan đến kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập

Các công việc liên quan đến kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập

54

Một doanh nghiệp khi mới được thành lập, thì dù chưa có nhiều hoặc thậm chí là chưa thực sự bắt đầu hoạt động nhưng kế toán vẫn đã phải thực hiện một số công việc nhất định. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về những công việc liên quan đến kế toán mà phải thực hiện với doanh nghiệp mới thành lập.

Để thực hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh thì nhiều cá nhân đã thực hiện việc thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào là cứ hoàn tất việc thành lập doanh nghiệp là sẽ bắt đầu ngay vào tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù vậy, nhưng vẫn có nhiều công việc liên quan đến kế toán cần phải thực hiện luôn kể cả khi doanh nghiệp mới thành lập xong và chưa bắt đầu hoạt động. Cụ thể, những công việc đó là:

Kê khai và nộp thuế môn bài. Đây là công việc mà kế toán bắt buộc phải thực hiện nhanh chóng trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bởi thuế môn bài là loại thuế đánh vào giấy phép kinh doanh, nên chỉ cần có giấy đăng ký kinh doanh là bắt buộc phải thực hiện ngay việc nộp thuế môn bài.

Đồng thời, kế toán còn phải thực hiện thêm các thủ tục liên quan đến hoàn thiện hồ sơ đăng ký thuế ban đầu tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Các hồ sơ đó bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký hình thức kế toán

- Các giấy tờ liên quan đến việc tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp như: Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, …

- Hồ sơ đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

- Hồ sơ đăng ký về khai thuế giá trị gia tăng, thể hiện các nội dung về: kỳ kê khai thuế GTGT, phương pháp kê khai thuế GTGT

- Các thủ tục liên quan đến hóa đơn, như: tiến hành đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn kèm hóa đơn mẫu

- Khai báo tài khoản ngân hàng. Trước khi thực hiện khai báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện mở tài khoản Ngân hàng trong thời gian quy định

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải tiến hành làm thang bảng lương để nộp cho phòng Lao động Thương binh Xã hội thuộc địa bàn mà doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Như vậy, có thể thấy là, với những doanh nghiệp mới thành lập kể cả chưa bắt đầu hoạt động thì vẫn đã có rất nhiều công việc liên quan đến kế toán cần phải được thực hiện ngay, nếu không doanh nghiệp sẽ bị coi là sai phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật liên quan.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

>> Những khó khăn khi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại Việt Nam