manhom: 460 Kiến thức cơ bản về doanh thu thuần

Kiến thức cơ bản về doanh thu thuần

54

Kết quả số liệu có được từ các hoạt động của doanh nghiệp sẽ là cơ sở để doanh nghiệp đi xác định doanh thu và lợi nhuận. Hơn nữa, doanh thu của doanh nghiệp cũng được xác định chi tiết thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại sẽ thể hiện một ý nghĩa kinh tế nhất định với doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu về một trong những loại doanh thu cơ bản nhất của doanh nghiệp, đó là doanh thu thuần.

  1. Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là doanh thu mà doanh nghiệp có được sau khi đã trừ đi tất cả các khoản làm giảm trừ doanh thu, như: khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu cho khách hàng, hàng bán bị trả lại hay là các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.

Như vậy, có thể thấy doanh thu thuần là chỉ tiêu thể hiện một cách chính xác nhất về các khoản mà doanh nghiệp thực sự có được từ các hoạt động của mình.

  1. Cách xác định doanh thu thuần

Từ định nghĩa trên thì cũng đã giúp đưa ra được cơ sở để xác định doanh thu thuần. Cụ thể là doanh thu thuần chính là toàn bộ doanh thu (hay là doanh thu tổng thể) của doanh nghiệp mà trừ đi các khoản làm giảm trừ doanh thu.

Trong đó, doanh thu tổng thể là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được từ tất cả các hoạt động của mình, từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ cho đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Doanh thu này sẽ được tổng hợp từ số liệu của bên có TK 511 và 515.

Còn các khoản làm giảm trừ doanh thu thì ngoài các khoản như giảm giá, chiết khấu hay hàng bán bị trả lại thì còn bao gồm cả các khoản thuế gián thu. Như vậy khi đi xác định khoản này thì sẽ lấy số liệu là từ bên có của TK 521 và 333 (chi tiết là 3332 và 3333).

  1. Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Từ cách xác định trên thì cũng có thể nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần. Đó là các yếu tố như:

+ Chất lượng hàng hóa, dịch vụ: bởi đây là yếu tố không chỉ quyết định đến sản lượng đầu ra mà còn có ảnh hưởng đến đánh giá và quyết định của khách hàng sau khi nhận được sản phẩm. Cụ thể là, nếu chất lượng sản phẩm không tốt thì có thể làm khách hàng trả lại hàng hoặc đòi giảm giá, và kết quả là doanh nghiệp phát sinh các khoản làm giảm trừ doanh thu.

+ Nhu cầu của khách hàng về sản phẩm: nếu nhu cầu của khách hàng càng cao thì khả năng tiêu thụ càng lớn, doanh thu càng khả quan. Ngược lại, nếu nhu cầu của khách hàng không cao tương ứng với cung của sản phẩm thì doanh thu sẽ là không khả quan, kết quả là doanh thu thuần cũng không cao.

+ Giá bán sản phẩm: đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến doanh thu, do đó mà cũng ảnh hưởng phần lớn đến kết quả về doanh thu thuần của doanh nghiệp.

+ Chính sách bán hàng: đây là yếu tố vừa ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu theo cùng chiều. Cụ thể là, một chính sách bán hàng ưu đãi (như chiết khấu bán hàng) thì sẽ giúp đẩy mạnh mức tiêu thụ, làm tăng doanh thu, nhưng cũng đồng thời làm tăng các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp.

+ Thị trường tiêu thụ: đây là yếu tố mà chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến kết quả về doanh thu tổng thể của doanh nghiệp. Bởi thị trường tiêu thụ tác động trực tiếp đến quy mô khách hàng của doanh nghiệp.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay

>> Những chỉ số tài chính mà giám đốc doanh nghiệp cần lưu ý